FREE art-based SESSIONS with Joanna [English and Polish]

Book a free expressive arts sessions with on of our expressive arts facilitators.

English

Every Friday until the 7th of June, 2020 between 10am – 12pm (English) 12pm-2pm (Polish), Joanna Wróblewska offers free expressive arts sessions for those in need of mental support.

The beginning of the current year is marked by events that seem to be rather overwhelming. A big part of the world is on lockdown due to the novel coronavirus. At the same time, we might face the biggest economic crisis soon. On top of all that, we face an ongoing migration crisis and experience the deep consequences of climate change. High levels of stress, negative thoughts, and loneliness become sometimes very hard to handle.

How to stay sane in this crazy world? Is there a way for us to stay connected despite the circumstances? How to build resilience and take care of ourselves in this challenging time?

The good news is: YOU ARE NOT ALONE! Reach out to Joanna and book your free session today. Expressive Arts can support you in times of crisis.

During the session, there will be a chance to talk, make art together, and reflect on the learnings that could possibly emerge during the creative process.

This offer is for anyone! No special skills are required.

POSSIBLE BENEFITS OF ART-BASED WORK:

> Increases self-awareness and self-understanding,

> Helps to discover already existing and new resources,

> Teaches relaxation and body-awareness,

> Increases physical, mental, and emotional flexibility,

> Promotes openness to new experiences and new healthy ways of self-expression,

> Explores relationships and improves soft skills,

> Cultivates connection and promotes compassion,

> Stimulates creativity and feeds imagination,

> Decreases anxiety and helps to deal with loneliness.

Find this offering also on Facebook.

To book an art-based session with Joanna send an email to joanna@yohakuart.com, you should get an answer within 24h.

Polski

W każdy piątek do 7 czerwca 2020 w godzinach 10.00-12.00 (osoby anglojęzyczne) i 12.00-14.00 (osoby mówięce po polsku) będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia emocjonalnego w postaci sesji sztuk ekspresywnych z Joanną Wróblewską, związaną z Centrum Psychoterapii Łobzów w Krakowie.

Początek nowego roku kalendarzowego naznaczony jest jest niespodziewanymi zmianami związanymi z pojawieniem się pandemii nowego rodzaju koronawirusa. Do tego dochodzą pogłębiający się kryzys migracyjny, zmiany klimatyczne, oraz obawy związane z nadchodzącą recesją. Izolacja, stres, negatywne myśli, a także strach przed nieznanym mogą powodować uczucie utraty gruntu pod nogami. Wiele osób może doświadczać leku, samotności oraz innych silnych emocji.

Jak radzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata? Gdzie szukać sposobów i narzędzi, które pomogą nad zachować zdrowie emocjonalne i pozostać w kontakcie ze sobą i światem? Jak dbać o siebie, budować odporność psychiczną i zachować integralność w świecie nowych wyzwań i niepewności?

Dora wiadomość jest taka, że NIE JESTEŚ SAM(A)! Możesz skontaktować się z Joanną i ustalić termin sesji sztuk ekspresywnych. Ta metoda pracy terapeutycznej ma potencjał, aby wesprzeć Cię w czasach kryzysu.

W trakcie sesji będzie czas na rozmowę, wspólne wejście w relaksujący proces twórczy i refleksję nad tym, co przyniósł: być może wgląd, nową perspektywę lub zasoby.

Ta oferta jest dla każdego, to ma sobie otwartość na pracę ze sztuką i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności czy przygotowania.

Korzyści, jakie mogą płynąć z pracy z metodą sztuk ekspresywnych:

> Umożliwia wgląd w istotne aspekty życia, które do tej pory były pomi- jane, unikane, zablokowane lub lekceważone,

> Pomaga odkryć nowe zasoby, znaczenia i perspektywy oraz budować poczucie własnej wartości i sprawczości,

> Uczy relaksacji, zabawy oraz buduje świadomość własnego ciała i jego możliwości,

> Wspiera w procesie akceptacji i integracji zmian,

> Pomaga radzić sobie z lękiem przed nieznanym,

> Buduje otwartość na nowe doświadczenia i promuje zdrowe sposoby ekspresji emocjonalnej,

> Wzbogaca możliwości komunikacji i wyrażania siebie w kontakcie z in- nymi (w rodzinie, w pracy, w nowych sytuacjach życiowych),

> Inspiruje oraz pobudza kreatywność, zachęca do wypróbowywania nowych narzędzi pracy ze sobą.

Znajdź tą ofertę również przez Facebook.

Możesz skontaktować się z Joanną wysyłając wiadomość na joanna@yohakuart.com, odpowiedź powinna nadejść w ciągu 24h.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *